فهرست بستن

ارتباط با ما

Address:

Green Diamond Residential
complex area; Digomi edu. experimental agriculture; (next to Olimpic facilities); Tbilisi, Georgia.

OGUZ KAAN KARAER
CHIEF OF PROJECT DEVELOPMENT, PR, SALES & MARKETING OFFICER

(995 32) 200 10 10
RUSA SHAMUGIA
PUBLIC RELATIONS MANAGER
(995) 568 80 38 03
(995 32) 200 10 10
SOPHO TSAMALASHVILI
SALES MANAGER
(995) 577 55 29 77
(995 32) 200 10 10
ARZU GAMIDOVA
SALES REPRESENTATIVE
(995) 558 35 36 66
(995 32) 200 10 10
IRAKLI KATSITADZE
CUSTOMER SERVICE MANAGER
(995) 577 443200
(995 32) 200 10 10
KHATIA KHUNTUA
SALES REPRESENTATIVE
(995) 577 68 22 02
(995 32) 200 1010
Nino Gamkrelidze
Office Administrator
(995 32) 200 10 10

بیش از این زندگی در طبیعت را از دست نخواهید داد

اگر می خواهید همیشه در کنار طبیعت باشید و نمی توانید زندگی شهری را ترک کنید ، آنچه می خواهید را در الماس سبز خواهید یافت

ورزش جزئی از زندگی شما خواهد بود

اگر شما هم برای ورزش کردن و رسیدن به اندامی ورزیده فرصت ندارید ، آنچه به دنبالش هستید را در الماس سبز خواهید یافت

استخر شنا، از این پس تجملاتی نخواهد بود

زمانی که در شهر زندگی می کنید و فکر می کنید هیچ راهی غیر از انتظار برای فرا رسیدن تعطیلات برای شنا ندارید ، آنچه می خواهید را در الماس سبز خواهید یافت

خرید مایحتاج روزانه به راحتی خارج شدن از خانه

نوشیدن یک فنجان قهوه در یک کافه شیک و یا یک میان وعده پس از خرید روزانه مانند مواد غذایی، در یک رستوران ، شما هر آنچه به دنبال آن هستید را در الماس سبز خواهید یافت

پلان های طبقات الکترونیکی ما را مشاهده کرده و آپارتمان خود را انتخاب کنید.